Legalize Albania
Legalize Albania Kanabis Shqiperi

420 Edition - Shkarko broshurat informative

Shoqëri civile

Nëse dëshiron të kontribuosh në kauzën tonë të përbashkët.

Ligj

Nëse je pjesë e sektorit të jurisprudencës dhe dëshiron të kontribuosh në kauzën e përbashkët

Ekonomi

Nëse je pjesë e sektorit të ekonomisë, biznesit apo industrisë dhe dëshiron të kontribuosh në kauzën e përbashkët

Shkencë dhe Shëndet

Nëse je pjesë e sektorit të shëndetësisë apo kërkimit shkencor dhe dëshiron të kontribuosh në kauzën e përbashkët

Art dhe Komunikim

Nëse je pjesë e sektorit të artit dhe komunikimit dhe dëshiron të kontribuosh në kauzën e përbashkët